Про нашу компанію

Найменування аудиторської фірми: Козлова Анастасія Юріївна

Ідентифікаційний код: 2800408505

Дата початку аудиторської діяльності: Фізичною особою – підприємцем Козловою Анастасією Юріївною (свідоцтво державної реєстрації видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, про що зроблено запис 20 листопада 2001 року у журналі обліку реєстраційних справ за №2 070 017 0000 000664) розпочато аудиторську діяльність в червні 2004 року.

Сертифікат аудитора серія А №5575 категорії «А», виданий згідно рішення 130 від 25 грудня 2003 року, згідно рішення №197/2 від 18 грудня 2008 року подовжений до 25 грудня 2013 року.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3413, видане Аудиторською Палатою України згідно рішення №136 від 24 червня 2004 року, термін чинності свідоцтва подовжено згідно рішення №202/3 від 24 травня 2009 року до 21 травня 2014 року.