Користні посилання

www.sts.gov.ua – Державна податкова адміністрація України

www.rada.gov.ua – Верховна Рада України

www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

www.customs.gov.ua – Державна митна служба України

www.bank.gov.ua – Національний банк України

www.ccu.gov.ua – Конституційний суд України

www.vasu.gov.ua – Вищий адміністративний суд

www.amc.gov.ua – Антимонопольний комітет України

www.dcz.gov.ua – Державний центр зайнятості

www.ssmsc.gov.ua – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

www.dkrp.gov.ua – Держкомпідприємництва

www.ukrstat.gov.ua – Держкомстат України

www.dfp.gov.ua – Держфінпослуг України

www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України

www.mlsp.gov.ua – Міністерство праці та соціальної політики

www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

www.pfu.gov.ua – Пенсійний фонд України

www.ktv-sau.com.ua – Київське територіальне відділення Спілки аудиторів України

www.spfu.gov.ua – Фонд держмайна України

www.fse.gov.ua – Фонд страхування від тимчасової втрати працездатності України

www.social.org.ua – Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві України.