Аудиторські послуги

 • Аудит публічної фінансової звітності, що являє собою незалежну експертизу і аналіз фінансової звітності (обов'язковий аудит)
 • Аудит стану ведення бухгалтерського обліку на відповідність дотримання законодавства (ініціативний аудит)
 • Аудит стану податкового обліку та відповідність податкової звітності законодавству України: перевірка та відновлення податкового обліку комплексом
 • Перевірка і відновлення податкового обліку комплексом
 • Аудиторське супроводження підприємств (регулярні перевірки, консультації)

Бухгалтерські послуги

 • Бухгалтерське обслуговування (супроводження)
 • Відновлення бухгалтерського обліку
 • Постановка бухгалтерського обліку
 • Складання і подання звітності в податкову інспекцію, фонди соціального страхування та органи статистики
 • Подання нульової звітності, річної та квартальної звітності
 • Оптимізація оподаткування, податкове консультування та планування, бухгалтерські консультації
 • Ведення бухгалтерського обліку в програмі «1С-Підприємство»
 • Ведення первинної бухгалтерської документації
 • Нарахування заробітної плати на підприємстві
 • Ведення кадрового діловодства
 • Спілкування з контролюючими органами

Консалтингові послуги

 • Консультації з оподаткування та економіко-правових питань
 • Інформаційно-довідкове консультування клієнтів
 • Система консультування “експрес-відповідь” для постійних клієнтів
 • Адаптація бухгалтерських працівників та конкретних підприємств до ведення податкових розрахунків і складання податкової звітності
 • Розрахунок можливих фінансових ризиків діяльності, оптимізація оподаткування
 • Розробка бізнес-планів та техніко-економічного обґрунтування проектів, що потребують інвестування
 • Експертиза фінансового стану підприємства у випадку банкрутства та ліквідації
 • Надання допомоги в освоєнні національних стандартів бухгалтерського обліку

Юридичні послуги

 • Розробка договорів, що регулюють підприємницьку діяльність
 • Розробка статутів, установчих документів
 • Вирішення податкових суперечок, скасування податкових рішень шляхом адміністративного та судового оскарження
 • Юридичний аутсорсинг (виконання функцій юридичного відділу Вашої компанії)
 • Юридичний консалтинг (абонентське обслуговування, складання та супровід договорів, міжнародних контрактів, внутрішньої документації компанії, інших правових документів)
 • Супровід операцій та оцінка юридичних і податкових ризиків при купівлі-продажу корпоративних прав.
 • Захист інтересів учасників у справах про банкрутство